Borlänge kommuns logotyp

3 Bygga flerbostadshus

Steg 3 av 8

Förberedelser

Andra tillstånd du kan behöva 

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av nedanstående anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dom samtidigt med ansökan om lov till andra instanser.

Det kan vara ansökan om avloppsledning, kommunalt vatten och avlopp.

Bilagor som behövs i din ansökan 

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. 

Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar. 

Anlita en kontrollansvarig

Under projektets gång behöver du i de flesta fall en certifierad kontrollansvarig. Är du osäker på om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte, hör av dig till Servicecenter. Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök. Den skriver sedan det utlåtande som är underlag för BPlan- och byggkontorets slutbesked. 

För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Du ska även ange uppgifter om den kontrollansvariga i din ansökan. 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan beställer du från Plan- och byggkontoret via en pappersblankett. Vi gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan. Vi tar ut en avgift för att tillverka kartan. Blankett för beställningen finns i den här guidens sista steg. 

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Du kan göra din ansökan om strandskyddsdispens på samma blankett eller i samma e-tjänst som ansökan om bygglov. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Servicecenter. Mer information om strandskyddsdispens hittar du i slutet av denna guide. 

Till steg 4 av 8 - Bilagor