Borlänge kommuns logotyp

4 Bygga industri eller verkstad

Steg 4 av 7

Övriga tillstånd du kan behöva

Förutom bygglov kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att vi ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden ska du lämna in dem samtidigt med din bygglovsansökan. Extra ansökningar/anmälningar behövs om du ska:

  • Anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra befintlig anläggning
  • Installera nya värmepump eller ändra befintlig anläggning

Det kan krävas tillstånd beroende på vilkenverksamhet du ska bedriva i byggnaden. Hör av dig till Servicecenter i ett tidigt skede så får du informationom vilka eventuella tillstånd du kan behöva för den tänkta verksamheten.

Tillstånd kan krävas för exempelvis: hantering av brandfarlig vara, kemiska produkter, processindustrier m.m. 

Till steg 5 av 7 - Handläggning