Borlänge kommuns logotyp

Bygga komplementbyggnad

Steg 1 av 7

Inledning

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett fristående uthus, garage, växthus, bastu, och andra mindre byggnader. Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ett komplementhus behöver du söka bygglov. Bygglovet söker du hos Plan- och byggkontoret genom vår e-tjänst. Du kan ansöka både via vår e-tjänst eller på pappersblankett. E-tjänsten och blanketten finns i den här guidens sista steg.

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till Servicecenter. 

Till steg 2 av 7 - Förberedelser