Borlänge kommuns logotyp

4 Bygga komplementbyggnad

Steg 4 av 7

Övriga tillstånd du kan behöva

Förutom bygglov kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att vi ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden ska du lämna in dem samtidigt med din bygglovsansökan. Extra ansökningar kan behövas om du ska:

  • Anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra befintlig anläggning
  • Installera torr toalettlösning eller anordna latrinkompost eller byta befintlig.
  • Installera nya värmepump eller ändra befintlig anläggning.

Mer information om installationerna hittar du i den här guidens sista steg. 

Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden. Hör av dig till Servicecenter i ett tidigt skede så får du information om vilka eventuella tillstånd du kan behöva för den tänkta verksamheten. 

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan det även krävas en strandskyddsdispens för åtgärden. Mer information om strandskydd hittar du i den här guidens sista steg.

Till steg 5 av 7 - Handläggning