Borlänge kommuns logotyp

6 Bygga komplementbyggnad

Steg 6 av 7

Sammanfattning

Din ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.

Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.

Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked och använd inte byggnaden förrän du får ett slutbesked.

Till steg 7 av 7 - Ansökan