Borlänge kommuns logotyp

7 Bygga komplementbyggnad

Steg 7 av 7

Gör din ansökan

När du har gjort i ordning alla bilagor som ska bifogas kan du göra din ansökan. Du hittar den nedan, både som e-tjänst och blankett. Du måste ha en e-legitimation för att göra din ansökan via e-tjänsten. 

I e-tjänsten kan du ansöka om både bygglov och strandskyddsdispens. En eventuell nybyggnadskarta behöver beställas innan du kan ansöka om bygglov och strandskyddsdispens. Nybyggnadskartan beställs via pappersblankett.

Via e-tjänst

Ansök i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte skriva ut någon blankett utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor och ritningar som ska bifogas. Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Använd i första hand PDF-format för bilagorna. Är dina bilagor i pappersformat kan du skanna in dem och spara som PDF. 

Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Via blankett

Fyll i blanketten och skriv ut den. Skicka därefter in den till oss tillsammans med bilagorna. Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Till e-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.