Borlänge kommun

2 Bygga staket, mur eller plank

Steg 2 av 6

Förberedelser

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov för plank /mur eller staket måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Exempelritning mur/plank Pdf, 110.3 kB.

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Mer information om strandskyddsdispens hittar du i slutet av denna guide. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Servicecenter.

Till steg 3 av 6 - Bilagor