Borlänge kommuns logotyp

4 Bygga staket, mur eller plank

Steg 4 av 6

Ansökan och handläggning 

Din ansökan

Har du e-legitimation kan du ansöka via vår e-tjänst. Ansökan via e-tjänst kan hanteras snabbare, och du kan göra din ansökan direkt, utan att hämta några blanketter. I andra hand ansöker du via vår blankett och skickar in den tillsammans med dina bilagor. 

Vår handläggning

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller handlingar skickar handläggaren ett meddelande till dig.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 10 veckor. Skicka därför in alla dina bilagor och ansökningar samtidigt, så går handläggningen fortare. 

På våren får vi in många ansökningar. Lämna därför gärna in din ansökan en annan period om du har möjlighet. 

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Handläggningsavgiftens storlek beror på omfattningen av byggnadsåtgärden och vilka handläggningssteg som behövs. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid. 

Efter beslut

Att få ett bygglov är inte samma sak som att du får börja bygga . Du får börja bygga först när du har fått ett startbesked från Plan- och byggkontoret. Du får heller inte börja använda din byggnad förrän du har fått ett slutbesked. Om du börjar utan startbesked, bryter du mot plan- och bygglagen och måste betala en byggsanktionsavgift. 

I startbeskedet står vilken kontrollplan som gäller för ditt bygge av plank eller mur, vilka villkor som gäller, vilka handlingar du ska lämna in efter ditt bygge för att få slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde för ditt bygglov och startbesked.

Till steg 5 av 6 - Sammanfattning