Borlänge kommuns logotyp

5 Bygga staket, mur eller plank

Steg 5 av 6

Sammanfattning

Du kan behöva söka strandskyddsdispens om din fastighet ligger inom strandskyddat område.

Din ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.

Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.

Påbörja inte ditt byggprojekt gällande plank eller mur  innan du har fått ett startbesked.

Till steg 6 av 6 - Ansökan