Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Bygga staket, mur eller plank

Steg 1 av 6

Inledning

I de flesta fall krävs det bygglov för att bygga mur eller plank. Det finns vissa undantag från kravet påbygglov, om du har ett en- eller tvåbostadshus. 

Bygglov söker du hos Bygg- och kartkontoret. Du kan ansöka både via vår e-tjänst eller på pappersblankett. E-tjänsten och blanketten finns i den här guidens sista steg. 

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, gällande staket, mur eller plankets maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till Servicecenter.

Till steg 2 av 6 - Förberedelser

Sidan senast uppdaterad