Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Bygga större byggnader

Start 1 av 7

Inledning

I den här guiden går vi igenom vad du måste tänka på när du vill bygga större byggnader som skola, kontor, affärsbyggnader, restaurang, hotell, sjukhus, vårdbyggnader eller sportanläggning med flera. 

Om du ska bygga nytt eller bygga till en större byggnad måste du ansöka om bygglov. Du ansöker om bygglov hos Bygg- och kartkontoret. Du kan ansöka både via vår e-tjänst eller på pappersblankett. E

Regler och krav inom och utom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till Servicecenter för att få kontakt med handläggare. 

Handläggningsavgift 

Handläggningsavgiftens storlek beror på många olika faktorer, såsom husets storlek, typ av hus etc. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det.  

Handläggningstid  

Handläggningstiden är normalt 10 veckor från det att ansökan är komplett.

Till steg 2 av 7 - Förberedelser

Sidan senast uppdaterad