Borlänge kommuns logotyp

4 Bygga större byggnader

Steg 4 av 7

Övriga tillstånd du kan behöva

Förutom bygglov kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att vi ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden ska du lämna in dem samtidigt med din bygglovsansökan.

Extra ansökningar/anmälningar behövs om du ska:

  • Anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra befintlig anläggning
  • Installera nya värmepump eller ändra befintlig anläggning

Mer information om installationerna hittar du i den här guidens sista steg.

Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden. Hör av dig till Servicecenter i ett tidigt skede så får du information om vilka eventuella tillstånd du kan behöva för den tänkta verksamheten. 

Till steg 5 av 7 - Handläggning