Borlänge kommun

6 Bygga större byggnader

Steg 6 av 7

Sammanfattning

Om du ska bygga nytt utanför detaljplanerat område kan du först ansöka om förhandsbesked.

Du kan behöva en certifierad kontrollansvarig.

Du kan behöva en fackman som hjälper dig med att ta fram ritningar.

Du behöver beställa en nybyggnadskarta minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan!

Din ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.

Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.

Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked och använd inte byggnaden förrän du fått ett slutbesked. Vill du läsa mer om bygglov kan du besöka Boverkets webbplats .

Till steg 7 av 7 - Ansökan