Borlänge kommuns logotyp

2 Glasa in altan, veranda eller balkong

Steg 2 av 6

Förberedelser

Ta fram ritningar

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov eller göra din anmälan måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan/anmälan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar. 

Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Mer information om strandskyddsdispens hittar du i slutet av denna guide. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Servicecenter.

Sök tillstånd från fastighetsägaren

Om du ska glasa in balkonger på ett flerbostadshus behöver du även fastighetsägarens tillstånd. Fastighetsägare kan vara din hyresvärd, bostadsrättsföreningen eller liknande.

Ta reda på om du behöver en kontrollansvarig

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig. Är du osäker på om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte, hör av dig till Servicecenter.

Till steg 3 av 6 - Bilagor