Borlänge kommuns logotyp

2 Installera en eldstad

Steg 2 av 5

Förberedelser och bilagor som behövs i din anmälan

Ta fram ritningar

Innan du kan göra din anmälan måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med anmälan. Dina ritningar ska vara utförda enligt vår exempelritning för installation av eldstad. I exempelritningen kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla. Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering). Ritningarna som ska in med anmälan är:

  • Planritning som visar eldstadens placering, se exempelritning
  • Fasadritning med skorsten om den inte är befintlig.

Ritningar på befintlig byggnad kan finnas i kommunens bygglovsarkiv.
Kontakta Servicecenter 0243-740 00 alt. kommun@borlange.se om du har behov av detta som ritningsunderlag.

Exempelritning installation av eldstad Pdf, 125 kB.

Övriga bilagor

För att vi ska kunna handlägga din anmälan behöver du skicka in flera bilagor förutom ritningar. Om din anmälan inte är komplett kommer vi be dig komplettera din anmälan.  Handlingarna som ska skickas in är:

  • Eldstadens typgodkännande (CE-märkt) och produktcertifikat
  • Skorstenens typgodkännande (CE-märkt) och produktcertifikat
  • Kontrollplan eldstad
    En kontrollplan är ett dokument som sammanställer de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler enligt gällande lagar och föreskrifter uppfylls. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista.
    Mallar för att göra en kontrollplan anpassad till din åtgärd hittar du på vår hemsida: Till kontrollplan

Till steg 3 av 5 - Handläggning