Borlänge kommuns logotyp

3 Installera en eldstad

Steg 3 av 5

Handläggning

Vår handläggning

När din anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en bygglovsadministratör alternativt bygglovshandläggare. Administratören/handläggaren går igenom din anmälan för att se om den är komplett. Om din anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller handlingar skickar administratören/handläggaren ett meddelande till dig.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är normalt max 4 veckor från det att anmälan är komplett. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 4 veckor. Skicka därför in alla dina bilagor och anmälan samtidigt, så går handläggningen fortare.

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en fast avgift på nuvarande 1932 kr enligt 2022 års taxa, detta indexregleras varje år. 

Till steg 4 av 5 - Sammanfattning