Borlänge kommuns logotyp

4 Installera en eldstad

Steg 4 av 5

Sammanfattning

Din anmälan måste vara komplett för att vi ska kunna handlägga den.

Lämna in din anmälan i god tid.

Installationen av eldstaden/kaminen/skorstenen/rökkanalen får inte påbörjas förrän anmälan har godkänts av Bygg- och kartkontoret och du har fått ett startbesked.

När anläggningen är färdigmonterad och sotarmästaren har utfärdat sitt intyg (godkänt besiktningsprotokoll) ska du skicka en kopia av detta tillsammans med en begäran om slutbesked (verifierad kontrollplan, fyll i del 2) till Bygg- och kartkontoret. Därefter får du ett slutbesked.

Till steg 5 av 5 - Gör anmälan