Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Måla om, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial

Steg 1 av 4 - Inledning

Inledning

Reglerna och krav på lov är olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. 

Inom detaljplanerat område

Det krävs bygglov för att till exempel måla om fasader i en ny kulör, byta taktäckningsmaterial eller fasadmaterial.  

Utanför detaljplanerat område

Utanför ett detaljplanelagt krävs inte bygglov för att till exempel måla om fasader i en ny kulör, byta taktäckningsmaterial eller fasadmaterial.

Inom riksintresseområde för kulturmiljöområde och inom områdesbestämmelser krävs det bygglov.

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. 

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.

Till steg 2 av  4 - Förberedelser

Sidan senast uppdaterad