Borlänge kommuns logotyp

4 Måla om, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial

Steg 4 av 4

Ansökan och nästa steg

Ansökan via e-tjänst

Ansök i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte hämta några blanketter utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor/ritningar som ska bifogas. Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Använd i första hand Adobe PDF-format för bilagorna. Mer information om hur du går tillväga finns i e-tjänsten. 

Ansökan via blankett

I andra hand skriver du ut blanketten för ansökan som finns nedan, fyller i och skickar in tillsammans med bilagorna. Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

När ett ärende kommer in ska det först registreras. Därefter delas det ut till en handläggare. Handläggaren tittar igenom inkomna handlingar och skickar därefter ett meddelande till dig om eventuella kompletteringar eller andra upplysningar behöver skickas in.

Till e-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.