Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Montera solfångare

Steg 1 av 6

Inledning

Solceller kan kräva bygglov

Om du ska sätta upp solceller inom riksintresse för kulturmiljö och områdesbestämmelser krävs det att du söker bygglov för åtgärden.

För flerbostadshusbyggnader krävs det att du söker bygglov för att sätta upp solceller på taket eller på fasaderna.

Det kan krävas bygglov inom detaljplanerat område om detaljplanen anger att t.ex. taket ska vara av rött lertegel. Kontrollera med Servicecenter eller bygglovshandläggare om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område och vad planen har för bestämmeler gällande detta.

Du kan ansöka både via vår e-tjänst eller på pappersblankett. E-tjänsten och blanketter finns i den här guidens sista steg.

Till steg 2 av 6 - Förberedelser

Sidan senast uppdaterad