Borlänge kommuns logotyp

2 Montera solfångare

Steg 2 av 6

Förberedelser

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar. 

Använd inte rutat/linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Till steg 3 av 6 - Bilagor