Borlänge kommuns logotyp

Sätta upp skylt eller ljusanordning

Steg 1 av 4

Inledning

Det krävs bygglov - skyltlov - för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett detaljplanerat område. Utanför detaljplanerat område kan det krävas tillstånd av Länsstyrelsen.

En skylt för ett tillfälligt evenemang kräver inte bygglov om skylten är uppsatt under högst fyra veckor. Personen som låter sätta upp skylten ansvarar för att skylten tas bort.

Läs mer om skyltar på Boverkets hemsida:
 Bygglov för skyltar - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. 

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.

Till steg 2 av 4 - Förberedelser