Borlänge kommun

2 Sätta upp skylt eller ljusanordning

Steg 2 av 4

Förberedelser

Det är viktigt att du skickar med alla bilagor vi frågar efter för att vi ska kunna ta ett beslut i ditt ärende. Din ansökan kan annars försenas eftersom du kommer behöva komplettera den. Bilagorna måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte själv kan utföra dem fackmannamässigt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede tar kontakt med en erfaren fackman inom området för att få hjälp.

Du får inte påbörja arbetet med din sökta åtgärd/byggnation förrän du har fått ett startbesked från Bygg- och kartkontoret. Du får inte heller ta åtgärden i bruk förrän du har fått ett slutbesked. Om dessa regler inte följs ska Bygg- och kartkontoret, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala. 

Till steg 3 av 4 - Bilagor