Borlänge kommun

3 Sätta upp skylt eller ljusanordning

Steg 3 av 4

Bilagor som behövs i din ansökan

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas:

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 (ange vilken), med uppgifter om:

  • Väderstreck (norrpil)
  • Fastighetsbeteckning
  • Om skylten ska sättas upp på en byggnad, markera byggnaden
  • Rita in eventuella stolpskyltar, måttsätt avstånd till fastighetsgränser

Fasadritningar

Fasadritningar behöver lämnas in om skylten ska sättas upp på en byggnad. Ritningen ska vara i skala 1:100 och innehålla uppgift om:

  • skyltars placering på fasad

Fasadritning kan ersättas av fotomontage.

Skyltritning

  • Måttsatt ritning på hur skylten ska se ut i lämplig skala med uppgift om material, färg, storlek (bredd, höjd och djup) samt hur eventuell skyltbelysning är utformad
  • Om du ska sätta upp en stolpskylt behöver du redovisa dess grundläggning

För skyltar som ligger ovanför gång- och cykelbanor samt vägar ska mått anges från mark till underkant på skylt.

Fotografier/fotomontage

Fotomontage kan ersätta en fasadritning. Bifoga fotografier på befintlig fasad och fotomontage med tänkt placering på fasad.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanens syfte är bland annat att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls. (Bärförmåga, säkerhet, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet).

Till kontrollplan

Använd inte rutat eller linjerat papper (för läsbarhet vid arkivering).

Till steg 4 av 4 - Ansökan