Borlänge kommuns logotyp

Söka förhandsbesked

Steg 1 av 4

Inledning

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt (fastighet) har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked. 

Ett förhandsbesked är en så kallad lokaliseringsprövning om det är möjligt att bebygga tomten (fastigheten) såväl som möjlighet att lösa vatten- och avloppsfrågan. Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggprojekteringen påbörjas och kostnader läggs ner på ritningar med mera.

En avgift tas ut för prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. 

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.

Till steg 2 av 4 - Förberedelser