Borlänge kommuns logotyp

Söka strandskyddsdispens

Steg 1 av 7

Inledning

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. 

Vad innebär strandskyddet? 

Strandskyddet innebär bland annat förbud mot uppförande av byggnader, tillbyggnader, ändrad användning av byggnader, anläggningar, muddringar, trädfällning, schaktning och utfyllnader med mera. 

Observera att även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, Attefallshus, staket och bryggor, kräver strandskyddsdispens. 

Till steg 2 av 7 - Handläggning