Borlänge kommuns logotyp

2 Söka strandskyddsdispens

Steg 2 av 7

Handläggning

Ansökan om strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Du ansöker om strandskyddsdispens i första hand via vår e-tjänst. I andra hand via blankett.

Plan- och byggkontoret kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl. Tänk på att Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska strandskyddsdispensen efter att beslut har meddelats från Bygg- och kartkontoret. Hör av dig till Servicecenter om du vill veta om fastigheten omfattas av strandskyddat område.

Vad ska en ansökan innehålla?

Vilka bilagor du ska bifoga med din ansökan om strandskyddsdispens beror på vilken åtgärd du planerar. Generellt gäller att du beskriver åtgärden med uppgift om hur och när, samt anledning till den planerade åtgärden. På våra blanketter finns även de särskilda dispensskälen uppräknade. Kryssa i det skäl som du anser gälla i ditt fall. Vi ser gärna att du även bifogar fotografier/fotomontage som förtydligar ansökan.

Till steg 3 av 7 - Om strandskyddet