Borlänge kommuns logotyp

3 Söka Strandskyddsdispens

Steg 3 av 7

Om strandskyddet

Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda livsvillkor för växt och djurliv. Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen upp på land och lika långt ut i vattnet vid alla sjöar, hav och vattendrag i Sverige. I vissa områden i är strandskyddsområdet utökat till 300 meter. Inom områden med detaljplan kan dock förhållandena vara annorlunda. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats. 

Till steg 4 av 7 - Särskilda skäl