Borlänge kommuns logotyp

5 Söka Strandskyddsdispens

Steg 5 av 7

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i kommunens översiktsplan, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

  • bidrar till utvecklingen av landsbygden 
  • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Kommunens översiktsplan hittar du på kommunens hemsida. OBS! Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för. 

Till steg 6 av 7 - Tomtplatsavgränsning