Borlänge kommuns logotyp

6 Söka Strandskyddsdispens

Steg 6 av 7

Tomtplatsavgränsning

I samband med beslutet om dispens så beslutas även hur stor del av fastigheten som får utgöra tomtplats, s.k. tomtplatsavgränsning. Det är endast den delen av fastigheten som får privatiseras. För övrig del av fastigheten fortsätter allemansrätten att råda.

OBS! Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för. 

Till steg 7 av 7 - Ansökan