Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Söka strandskyddsdispens

Steg 1 av 7

Inledning

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. 

Vad innebär strandskyddet? 

Strandskyddet innebär bland annat förbud mot uppförande av byggnader, tillbyggnader, ändrad användning av byggnader, anläggningar, muddringar, trädfällning, schaktning och utfyllnader med mera. 

Observera att även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, Attefallshus, staket och bryggor, kräver strandskyddsdispens. 

Till steg 2 av 7 - Handläggning

Sidan senast uppdaterad