Borlänge kommuns logotyp

Komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan till exempel vara ett garage eller ett förråd. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Guide - Bygga komplement byggnad

Till e-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komplementbyggnader kräver oftast bygglov. Undantag är Friggebodar och Attefallshus. 

  • Inom planlagt område krävs det bygglov. Det är detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.
  • Bor du inom sammanhållen bebyggelse men utanför detaljplan krävs det bygglov.
  • Bor du utanför sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus bygga komplementbyggnader om högst 50 kvadratmeter utan bygglov. De måste dock byggas nära bostadshuset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte din granne ger sitt medgivande till det.

Om du är osäker kontakta gärna oss på kommunen.

Exempelritning GARAGE Pdf, 128.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Teknisk beskrivning.pdf Pdf, 529.1 kB.