Borlänge kommuns logotyp

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du som byggherre behöver göra för att vara säker på att alla krav och regler enligt gällande lagar och föreskrifter uppfylls. Kontrollplanen är oftast utformad som en checklista.

När krävs det en kontrollplan?

Det krävs en kontrollplan i alla typer av ärenden som är lov- eller anmälningspliktiga.

För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov eller gör anmälan. För större och mer komplicerade byggnationer lämnas kontrollplanen in före det tekniska samrådet.

Vem upprättar kontrollplanen?

Det är du som är byggherre/sökande som ansvarar för att det lämnas in en kontrollplan. Vid enklare byggnationer upprättar du som byggherre själv kontrollplanen. Vid större och mer komplicerade byggnationer krävs det att du har en kontrollansvarig. Den personen hjälper dig att upprätta kontrollplanen.

Vad ska en kontrollplan innehålla?

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att den ska vara objektspecifik och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs. Kontrollplanen ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilka kontroller som ska utföras
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas till bygglovsverksamheten inför slutbesked
  • Vilka anmälningar som ska göras
  • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

Mallar för kontrollplaner

Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut för olika typer av åtgärder. Eftersom en kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar så innebär det att du kan behöva lägga till egna kontrollpunkter eller ta bort kontrollpunkter som inte är aktuella för just din åtgärd.

Kontrollplan-Anmälan installation ventilation Word, 29.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontrollplan-Anmälan ändring av konstruktion Word, 29.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontrollplan-Attefall Word, 31.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontrollplan-Eldstad Word, 29.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontrollplan-Fasadändring Word, 30.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontrollplan-Garage Word, 30.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontrollplan-Inglasning av uterum Word, 30.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontrollplan-Mindre tillbyggnad Word, 31.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontrollplan-Murplank Word, 29.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontrollplan-Skylt Word, 29.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontrollplan-Grundmall Word, 30.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedan kan du se exempel på ifylld kontrollplan.

Exempel på ifylld kontrollplan inför startbesked Pdf, 669.6 kB.


Hur ska kontrollplanen användas?

Kontrollplanen ska användas under arbetets gång för att bocka av kontrollpunkterna. När projektet är genomfört ska ifylld och signerad kontrollplan (verifierad kontrollplan), tillsammans med eventuella intyg och begäran om slutbesked lämnas in till Plan- och byggkontoret. Då kan din handläggare utförda ett slutbesked och byggnaden/åtgärden tas i bruk.

Boverkets information om kontrollplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.