Borlänge kommuns logotyp

Varsamhetskravet

Alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens värden och kvaliteter. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Varsamhetskravet syftar till att tillvarata byggnadens värden oberoende av husens ålder. Varje ändring av en byggnad skall alltså utgå från den befintliga byggnaden och dess värden och kvaliteter. Varsamhet kan avse sådant som byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen.

Varsamhetskravet gäller alla byggnader och vid alla ändringar, såväl vid tillbyggnad som vid ombyggnad och övriga ändringar. Det gäller både invändigt och utvändigt och oberoende av om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte. Varsamhetskravet gäller också oavsett om det är formulerat i en särskild varsamhetsbestämmelse eller inte. Varsamhetskravet gäller också när man flyttar en byggnad.

Mer om varsamhetskravet på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.