Borlänge kommuns logotyp

Marklov

Planerar du att schakta eller fylla marken mer än 0,5 meter? Då måste du ansöka om marklov om det är inom ett område med detaljplan.

Det krävs också marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen har bestämt det i planen/områdesbestämmelsen för området.

Om du ska söka ett marklov ska du skicka in en markplaneringsritning som visar marknivåerna före och efter, eventuella slänter och som tydligt visar att slänterna avslutas inom din egen fastighet. Det kan vara bra att komplettera markplaneringsritningen med sektioner. Lämplig skala på markplaneringsritningen är 1:200.

Tänk på att:

  • Körvägar inte bör vara brantare än 1:12 (1:20 närmast gatan om det är många bilar som trafikerar vägen). Även gångvägar som ska användas av personer med funktionsnedsättning får inte vara brantare än 1:12.
  • Led inte in ytvatten till grannen. En slänt bör avslutas någon meter in på egen fastighet så det finns plats för att göra en dikesanvisning som leder bort vattnet.
  • Eventuella murar över 0,5 meter kräver också bygglov.
  • En hög och brant slänt är svår att sköta. Dela gärna upp den med terrasser.

Kontakta bygglovhandläggare för att få veta om din fastighet ligger inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse.