Borlänge kommun

Mur och plank

Vill du bygga en mur eller ett plank på din tomt? Då kan det krävas bygglov.

Guide - Bygga staket, mur eller plank Öppnas i nytt fönster.

Till e-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Staket som är helt genomsiktligt ex pergola, spaljé eller stängsel kräver inte bygglov
  • Staket som är högst 1,2 meter från marken kräver inte bygglov om det är 50% genomsiktligt.
  • Staket som är högre än 1,2 meter från marken räknas som plank och kräver bygglov.
  • Mur kräver bygglov.

Tänk på att alla staket ska vara trafiksäkra och som högst hålla måttet 0,8 meter över vägbanan vid korsningar och utfarter. Detta gäller även för växtlighet, till exempel häckar.

För en- och tvåbostadshus finns undantagsregler som innebär att murar eller plank vid uteplatser i direkt anslutning till bostadshuset inte kräver bygglov om:

  • höjden inte överstiger 1,8 meter.
  • inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset på tomten.
  • inte heller placeras närmare tomtgränsen mot granne än 4,5 meter, om inte grannen har godkänt detta.

Handlingar som ska lämnas in med ansökan:

  • Situationsplan som visar plankets eller murens placering
  • Ritning där plankets höjd, utseende och kulör framgår.

Exempelritning mur och plank Pdf, 110.3 kB, öppnas i nytt fönster.