Borlänge kommuns logotyp

Strandskydd

Strandskyddet är till för att värna allmänhetens möjlighet till ett rörligt friluftsliv och för att bevara växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.

Guide - Söka strandskyddsdispens

Till e-tjänst- och blankettportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd gäller vid insjöar, vattendrag och vid havet. Även små bäckar som är inlagda på kartan omfattas av strandskydd. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter.

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader
  • ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål
  • utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så kallade särskilda skäl.

Läs mer om strandskyddet i dokumentet nedan. Där finns både information och ansökningsblankett.

Webb-utbildning strandskydd, 20-30 minuter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskyddsdelegationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.