Borlänge kommuns logotyp

Tillgänglighet

Enligt plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om hur din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns.

Kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga gäller inte för fritidshus med högst två bostäder.

Även byggnadens lämplighet för sitt ändamål prövas, exempelvis ska en bostad inrymma vissa grundläggande bostadsfunktioner såsom hygienrum, kök och sovrum. Detta ställer krav på utförliga och tydliga ritningar.

Planritningar måste vara möblerade för att en prövning ska kunna göras.