Borlänge kommuns logotyp

Tillgänglighet

Enligt plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om hur din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns.

Kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga gäller inte för fritidshus med högst två bostäder.

Även byggnadens lämplighet för sitt ändamål prövas, exempelvis ska en bostad inrymma vissa grundläggande bostadsfunktioner såsom hygienrum, kök och sovrum. Detta ställer krav på utförliga och tydliga ritningar.

Planritningar måste vara möblerade för att en prövning ska kunna göras.

Senast uppdaterad: 09 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här