Borlänge kommun

Illustrationsbilder Gylle skola

Illustrationsbilder på exteriör nya Gylle skola.

Ritade av White arkitekterlänk till annan webbplats.