Borlänge kommuns logotyp

Paradisparken

Paradisparken erbjuder en mängd olika aktiviteter, fina platser, natur, vatten och konst.

Här kan man leka, spela, sporta, odla, strosa, upptäcka, lära och njuta. Parkens inre zon är intensivt nyttjad för att rymma många funktioner och aktiviteter, medan kantzonerna är av mer naturlik karaktär.

Satsningen på parken innebär omfattande byggnationer, så projektet har delas in i tre etapper. Etapp 1, som invigdes 19 juni. Etapp 2 planeras stod klar våren 2020. Etapp 3 planeras vara klar i början av 2021.

Parken byggs av Borlänge Energi på uppdrag av Borlänge kommun.

Etapp 1

Etapp 1 omfattar lekplatsen, aktivitetsplazan, triangeln och de intilliggande cykelvägarna.
Se bilder och läs mer om etapp 1 via denna länk.

Etapp 2

Etapp 2 omfattar förutom en ny gång/cykelväg längs Kornstigen även ett stort nytt odlingslottsområde samt ett pedagogiskt trädgårdsstråk som också har plats för samvaro och aktiviteter.
Se bilder och läs mer om etapp 2 via denna länk.

Etapp 3

För att binda samman promenadområdet Sportfältet med Framtidsdalens parker kommer åtgärder som berikar det befintliga gång/cykelstråk att genomföras som etapp 3 i Paradisparken som blir en sammanbindande länk.
Läs mer om etapp 3 via denna länk.