Borlänge kommuns logotyp

Nya Gylle skola

Gylle skola är i stort behov av underhåll, då den är cirka 50 år gammal. Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver vi bygga om Gylle skola.

Hur länge kommer bygget att pågå?

Preliminär byggtid är 2020-2026. Ambitionen är att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigställda etappen vid årsskiftet 2022/2023.

Illustrationsbilder "Nya Gylle skola"


Just nu

Här finns den senaste informationen om vad som händer kring ombyggnationen av Gylle skola.

v.46
Byggnationsarbetet påbörjat enligt plan.

v.43
Planerat startdatum 9/11.
När själva byggnationen påbörjas kommer aktiviteten i området att öka. Detta innebär mer byggtrafik och ökad ljudnivå under dagtid. De tider som gäller för bygget är normala arbetstider 07:00-17:00. Byggtrafiken leds in/ut via Idrottsvägen.

v.42
Första spadtag etapp 1
Nyhet: Historiskt spadtag i Gylle  
Illustrationer byggnader etapp 1

Bilder från spadtaget finns längre ner på sidan.

v. 38
Projektet är inne i en mycket intensiv planeringsfas och det innebär att just nu händer det inte så mycket på plats på skolområdet. Samma tidplan som innan gäller och planerad byggstart är under oktober månad.

Breddning av Idrottsvägen klar.

v.35
Breddning av Idrottsvägen pågår och innebär att det är begränsad framkomlighet i området.
Arbetet med utemiljö vid evakueringsbyggnaden, breddning av Vårfrugatan och Moråkersvägen samt arbetet med parkeringar vid skolan är genomfört.

v.29-31
Arbete med utemiljö vid evakueringsbyggnaden.

v. 26
Bygglov godkänt, överklaganstiden slut. Fortsatta förberedelser pågår inför byggstart i höst.

Förbättringsåtgärder pågår på Idrottsvägen, Vårfrugatan och Moråkersvägen samt parkeringar vid skolan. Begränsad framkomlighet.

v.22
Rivningsarbete fortsätter och illustrationsbilder på nya skolan presenteras.

Illustrationsbilder "Nya Gylle skola"

Skiss på rivning etapp 1

v.20
Rivning av byggnader etapp 1 påbörjas.

v.18-19
Rivningslov godkänt
Skanska inflyttade i byggbodar

v.14
Rivningslov beviljat

v.12-13
Skanska påbörjar etablering av byggbodar intill fotbollsplanen.

v.10
Flytt av verksamhet till evakueringsbodar, för etapp 1, genomförs.

v.7
Bygglovsansökan inlämnad.
Rivningslovsansökan inlämnad.

Frågor och svar: Den 22 januari 2020 hölls ett första möte med de grannar som bor i direkt anslutning till skolans tomt. Vi har sammanställt ett dokument med de frågor samt svar som summerades under mötet.

Frågor och svarPDF

Elever från Gylle skola med vid första spadtaget

Elever från Gylle skola hjälpte till att ta de första spadtagen.

Januari-februari
Arbete med intern samverkan, projekteringsarbete för bygglovshandlingar, samt tidplanearbete pågår.

v. 51
Gylle skolgata stängs av för trafik från den 20/12.

v.49-50
Arbetet med transformatorn fortgår. Transformatorn är till för att tillgodose ström till evakuering, byggbodar och bygget.
Borlänge Energi kommer att stängsla permanent mot Solgårds byggnad och detta ska inte påverka verksamheten.
Borlänge kommuns entreprenör Skanska bereder just nu marken för evakueringen och detta kommer att pågå under december.

v.46-47
Kommer Skanska att täcka av yta där evakueringen kommer att stå för att säkra marken från tjäle så att dom kan arbeta senare i vinter.
Det kommer att innebära instängsling av området där evakueringen kommer att stå.
Verksamheten kommer inte att påverkas och inga vägar kommer att stängas av.

v.47
Borlänge Energi kommer att ställa en portabel transformator på markytan bakom Lågstadiet Solgård och grusparkering vi ishallen. Transformatorn är till för att tillgodose ström till evakuering, byggbodar och bygget.
Borlänge Energi kommer att stängsla permanent mot Solgårds byggnad och detta ska inte påverka verksamheten.