Borlänge kommuns logotyp

Oberget - nya bostäder

Nya sjönära bostäder planeras vid Oberget, norr om Ornäs. Området är naturskönt och ligger intill Ösjön som är en del av Runn.

Borlänge kommun arbetar fram ett planprogram där frågor kring det nya bostadsområdet ska utredas. Det handlar till exempel om hur många och vilka typer av bostäder som ska byggas. Men det handlar också om hur natur- och kulturvärden i området ska tas tillvara på bästa sätt.

I dag består Oberget främst av skogsmark. De södra delarna av området ingår i riksintresset för kulturmiljö och ligger nära Ornässtugan.

Fler bostäder i sjönära lägen planeras att byggas vid Storsten och Uvbergsviken, där detaljplanearbete pågår. 

Fakta: Nya bostäder Oberget

Vad ska byggas?
I Oberget planerar man att bygga 500-1000 bostäder i olika upplåtelseformer.

Status på projektet?
Arbete med planprogram pågår. Efter att planprogrammet är godkänd, startar detaljplaneprocessen.