Borlänge kommuns logotyp

Ornäs hamn - nya sjönära bostäder

Nya bostäder planeras i ett av Borlänges mest attraktiva bostadsområden vid Ösjön/Runn, mitt emellan Falun och Borlänge. En detaljplanprocess pågår, just nu befinner sig processen i samrådsskedet.

Ornäs hamn är ett av Borlänges mest attraktiva områden att bo i, inte minst på grund av pendlingsläget mitt i FalunBorlänge-regionen. Här planeras det bland annat för ett nytt bostadsområde på ca 90 -100 bostäder och att den befintliga småbåtshamnen, iläggningsplatsen och naturområdena säkerställs. En gång- och cykelväg mellan Torsångsvägen och småbåtshamnen möjliggörs. 

Det unika läget med utsikt över sjön Runn, Borlänges största småbåtshamn och det vackra kulturlandskapet gör området ytterst attraktivt.

 

Fakta

Vad ska byggas?
Cirka 90 bostäder planeras byggas i området.

Status
Detaljplanearbete pågår – granskningsskede

Planen är just nu ute på granskning, granskningstiden pågår mellan 22 juni- 7 augusti. För att läsa handlingarna klicka här.

Senast uppdaterad: 21 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här