Borlänge kommuns logotyp

Lagakraftvunna planer

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2019

Detaljplan för Kvarnsvedens idrottsplats mm, inom Kvarnsveden PDF(2019-12-19)

Detaljplan för Hagarondellen, del av Hagalund 1:1 PDF(2019-11-12)

Ändring av detaljplan för område söder om Soltorget (Markurius) PDF(2019-07-09)

Ändring av detaljplan för Kvarteret Castor inom Hagalund (Värduren 1) PDF(2019-07-09)

Ändring av detaljplan för Östra Hagalund (Stenbocken 1)PDF (2019-07-09)

Ändring av detaljplan för Norra Hagalund (Ödlan 1 och 2) PDF(2019-07-09)

Detaljplan för Läroverksvallen inom Hagalund PDF(2019-06-14)

Detaljplan för del av kv. Spännaren m. fl. inom Hagalund PDF(2019-06-14)

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2018

Ändring av detaljplan av fastigheten Norr Romme 13-14PDF (2018-12-06)

Detaljplan för Hytting 51-98PDF (2018-12-06)

Detaljplan för VasaparkenPDF (2018-11-16)

Detaljplan för området norr om KyrkvärdsgatanPDF (2018-07-12)

Detaljplan för Gyllehemmet 2 m.flPDF. (2018-06-29)

Detaljplan för Solen 9 och 10 m.fl. vid JaxtorgetPDF (2018-05-16)

Detaljplan för Hugo Hedström vägPDF (2018-04-16)

Detaljplan för kv Föreningen inom centrumPDF (2018-03-27)

Detaljplan för Boken 1 m.fl., MaserskolanPDF2018-03-09)

Detaljplan för del av Jakobsgårdarna 3:16 m.flPDF. (2018-02-16)

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2017

Ändring av del av detaljplan för kv Edvard m.fl.PDF (2017-11-14)

Detaljplan för fastigheten Tyr23 inom centrumPDF (2017-11-14)

Detaljplan stadsdelspark mm inom Tjärna Ängar-ParadisetPDF (2017-07-07)

Ändring av detaljplan inom fastigheterna Verdandi 9 m flPDF (2017-07-07)

Detaljplan för fastigheten Buskåker 1:4 m.fl.PDF (2017-05-16)

Detaljplan för Tjärna Hage inom Tjärna ÄngarPDF (2017-03-10)

Detaljplan för del av Borlänge 43:23, 43:19PDF (2017-01-10)

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2016

Detaljplan för Fiskalen 3 inom Östermalm PDF(2016-12-19)

Detaljplan för Kolargatans förlängningPDF (2016-12-15)

Detaljplan för del av Jakobsgårdarna 1:17PDF (2016-11-11)

Ändring av detaljplan för Borlänge MässcenterPDF (2016-10-21)

Detaljplan för kv Åkerskogen och Karestäppan inom MjälgaPDF (2016-10-17)

Detaljplan för Långtradaren 6 inom IslingbyPDF (2016-09-23)

Detaljplan för arbetsplatsområde norr om E16 i IslingbyPDF (2016-07-18)

Detaljplan för Nygårdarna 14:204 m.flPDF. (2016-07-06)

Detaljplan för del av fastigheten Dagny 8 PDF (2016-05-13)

Senast uppdaterad: 11 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här