Borlänge kommuns logotyp

Detaljplan för del av Stora Ornäs 1:52, inom Ornäs i Borlänge kommun

Samhällsbyggnadsnämnden har den 2020-09-23 godkänt detaljplanen och tillstyrkt kommunfullmäktige att anta densamma. Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige den 2020-11-17.

Inför antagandet kan detaljplanens granskningsutlåtande läsas nedan, på biblioteket, Palladium och ICA Nära i Ornäs

Kontaktuppgift: kommun@borlange.se eller 0243-740 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN