Borlänge kommuns logotyp


Inbjudan till samråd

Detaljplan för förtätning med nya flerbostadshus inom Klövervallen 1, Bullermyren

Borlänge kommun arbetar med en detaljplan för förtätning med nya bostadshus inom SBB:s fastighet Klövervallen 1 i Bullermyren. Kommunen bjuder in till samråd för att informera och för att få in synpunkter på förslaget.

Samrådet pågår 12 oktober – 16 november 2020. Samrådshandlingar finns också att ta del av på Palladium vid Sveatorget, direkt i foajén (Sveagatan 21) samt på biblioteket vid Sveatorget, en trappa upp.

Ett öppet samrådsmöte kommer hållas på plats torsdag den 22 oktober kl 16:30-18:30 vid SBB:s lokal på Bondegatan 9-11. Vi kommer finnas utomhus om vädret tillåter. Välkommen att besöka oss! Mötet är coronaanpassat.

Ett digitalt samrådsmöte kommer hållas torsdag den 5 november kl 18-19. För att delta, anmäl dig via mejl till planmark@borlange.se. Skriv "anmälan samrådsmöte Klövervallen" i ämnesraden. Sista anmälan tisdag 3 november.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast den 16 november 2020. Synpunkter skickas med mejl till planmark@borlange.se eller med brev till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Till samrådet av detaljplan för Klövervallen 1 har en 3d-modell av förslaget tagits fram. I modellen kan man röra sig runt kvarteret och titta på förslaget från olika håll. 3d-modellen fungerar bäst med Google Chrome som webbläsare.

3d-modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster