Borlänge kommuns logotyp

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Den fysiska strukturen med bebyggelse, allmänna stråk och mötesplatser samt naturmark, odling och rekrea­tion i park ska ges en bra och lämplig disposi­tion för en ekologiskt och socialt hållbar stadsutveckling i hela stadsdelen. En utveckling där även kopplingar till angränsande stadsdelar är viktiga för att skapa en sammanhållen stad.

Planprogram för JakobsgårdarnaPDF

Senast uppdaterad: 10 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här