Borlänge kommun

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Den fysiska strukturen med bebyggelse, allmänna stråk och mötesplatser samt naturmark, odling och rekrea­tion i park ska ges en bra och lämplig disposi­tion för en ekologiskt och socialt hållbar stadsutveckling i hela stadsdelen. En utveckling där även kopplingar till angränsande stadsdelar är viktiga för att skapa en sammanhållen stad.

Planprogram för JakobsgårdarnaPDF