Borlänge kommuns logotyp

Gylle

Ny förskola, äldreboende, trygghetsboende och lokaler för hemtjänst och daglig verksamhet planeras att byggas i projektet Gylle. Byggnationen planeras under 2019/2020 och beräknas vara klar för inflyttning hösten 2021.

Fakta: Gylle

Vad ska byggas?

Särskilt boende för äldre om 54 lägenheter, förskola, hemtjänst. Samtidigt byggs ca 47 trygghetsboenden av entreprenören Magnolia Bostad AB i anslutning till nybyggnationerna i området. Fastigheten kommer att samla kommunala verksamheter under samma tak där det finns möjlighet att nyttja gemensamma funktioner såsom storkök, gym och bastu. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och ha dubbla hissar, samlingssal och för äldreboendet en SPA-avdelning. De trygghetsbostäder som byggs kommer att bli de första som byggs i kommunen och vara en del i kommunens äldreomsorgsförsörjning för att erbjuda äldre fler boendeformer.

När beräknas projektet starta?
Byggnationen planeras starta under 2020.

När ska det vara klart?
Inflyttning beräknas till hösten 2021.

Vad händer just nu?
Borlänge kommun har tecknat hyresavtal med Magnolia Bostad AB.
(Magnolia Bostad AB förvärvade 2017 företaget Svenska Vårdfastigheter som tidigare varit partner i projektet.)

Detaljplanen har vunnit laga kraft och nu pågår projektering och planering av bygget.

Läs mer om planprocessen nedan.

Visionsbilder på Gylle

Utifrån detaljplaneförslaget har visionsbilder på byggnationen i Gylle tagits fram.

Gylle nya bostäder
Gylle nya bostäder

Observera att bilderna är en vision på hur byggnaden kan komma att se ut.

Senast uppdaterad: 10 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här