Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Tjärnaskolan

Tjärnaskolans nya skolbyggnad invigdes i november 2016.

Den nya modulen blev ett stort lyft för skolan och eleverna. Bygget av den nya tillbyggnaden startades i våren 2016 och byggdes för både grundskole- och förskoleelever.

För förskolans del innebär utbyggnaden att barnomsorgskön kan kortas snabbare. I dagsläget flyttar 68 förskoleelver in i lokalerna. Byggnaden inrymmer också en ny bildsal.

Borlänge växer - se alla byggprojekt

Vad byggs i Borlänge just nu och vad planeras att byggas inom de närmsta åren? Här kan du följa planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Borlänge kommun.

Planprocessen

Här kan du läsa om hur planprocessen går till i ett byggprojekt.

Tjärnaskolan

Välkommen till Tjärnaskolan!

Sidan senast uppdaterad